☰ MENU

Lash & Brows

Eyelash tint $30
Eyebrow tint $15
Bronson brow dye $30
Eyelash lift $70
Eyelash lift with eyelash tint $80
TRIO: Eyebrow wax, shape, dye & eyelash tint $65
Henna brow tint $50
Henna brow tint & wax $60
Henna lash tint, brow tint & wax $80
THE LOT: Lash lift & tint. Bronson eyebrow dye & wax. $119