Lash & Brows

Eyelash tint $28
Eyebrow tint $12
Eyelash lift $70
Eyelash lift with eyelash tint $80
Eyebrow trio - wax, shape, tint & eyelash tint $51
Henna brow tint $55
Henna brow tint & wax $60
Henna lash tint, brow tint & wax $75